Виготовлення індивідуальних замовлень

Ми знайдемо можливість втілення будь-яких дизайнерських ідей в життя!

Статті

Відгуки клієнтів

Співпрацювали по проекту розробки і впровадження рекламної кампанії. Знають, що роблять. Не витрачають назайве час і гроші клієнта. Так тримати!!!

Андрій

Виникнення реклами

files/download/175488.jpg Ключеві питання теми:

1.Поняття протореклами.

2.Усна протореклама.

3.Знакова протореклама.

1. Протореклама-інформація, що містить елемент стимулювання, переконання адресатів повідомлення у цілеспрямованості певних дій.

            У процесі розвитку виробничих і соціальних відносин уже у древніх цивілізаціях виникає необхідність передання такої інформації, орієнтованої на групи людей. Саме ці послання несли в собі суттєві риси сучасної реклами та інших засобів просування товару.

2. Найдревніші торговці налагоджували зв'язки зі своїми покупцями шляхом прямих словесних звернень. Місця продажу оголошувались голосними і багаторазово повторюваними викриками продавців: саме слово реклама походить від латинського reklamo –повторюваний викрик, взивання.

            З часом виникла необхідність у розширенні словесного  (вербального) впливу на покупців і з'являється інститут глашатих - наймані торговцями люди, у завдання котрих входило закликання покупців і розхвалювання товару наймача. Частина таких працівників знаходилась на державній службі, отримуючи зарплатню, інша зробила цю роботу своїм промислом. Необхідно відмітити велику кількість сфер застосування протореклами, у котрих використовувалися послуги глашатих: економічні відносини, приватне життя, організація видовищ, політика. Перевагою такої реклами було те, що виникла можливість отримання інформації про товар  не тільки на місці його продажу, але й далеко від нього. Це значно розширило кордони усної комунікації.

files/download/1352120141_b7e22d7be621edee8a81d419ddae0bee.jpg

            Також існував такий засіб вербальної комунікації як “молва” – інформація про ремісників, торговців, політичних діячів, що передавалася з уст в уста. Така інформація інколи передавалася на величезні відстані, що підбурювало ремісників та торговців дбати про свою добру репутацію.

3. В цілях виділення з поміж конкурентів древні ремісники і торговці достатньо часто ставили свої фірмові знаки (клейма) на товари, що продавалися.

            Замість вивішуваних спочатку у місцях продажу реальних товарів широкого розповсюдження набули символічні знакові позначення – аналог сучасних піктограм.

            З появою писемності з'являються і перші рекламні тексти.

files/download/17.0313-s3.jpg

            Ще одним засобом становлення комунікацій з покупцями були вивіски.

files/download/170313-s2.jpg

            Нерідко носіями текстових проторекламних послань були кам'яні плити.

 З курсу «Психологія реклами», університет І.Франка, Львів, Вікторія Анатоліївна Гупаловська, доцент, кандидат психологічних наук, заступник декана з навчально-методичної роботи.

 

Назад